1.- OBXECTO DOS TERMOS E CONDICIÓNS


1.-Os termos e condicións especificados son as regras de servizo para aloxarse ​​no hotel e constitúen normas obrigatorias para os hóspedes do hotel.
2.-Todas as persoas que se aloxan no Ibb Hotel Recoletos Coco Salamanca deberán cumprir os seguintes termos e condicións
En calquera caso, se precisa información adicional, non dubide en contactar con Reception at Extension 9.

2.- COMPROBACIÓN E COMPROBACIÓN


1.- As habitacións do hotel deben empregarse en función do número de noites reservadas.
2.-Hora de entrada: De 12.00 h. Saída ata as 12.00 h. m. ao día seguinte
3.-Os clientes deberán informar inmediatamente ao persoal do Hotel, no caso de que desexen prorrogar a súa estancia, sempre antes das 12.00 horas. da data de saída. O hotel atenderá a solicitude sempre que a dispoñibilidade o permita, informando debidamente ao cliente que a solicitou.
4.-O Hotel resérvase o dereito a rexeitar a prórroga dunha estancia se o considera oportuno.
5.-No caso de que o Cliente non notifique no prazo establecido a prórroga da súa estancia, deberá pagar automaticamente os seguintes complementos:
* Retraso na saída do tempo establecido para o check-out: ata as 14.00 horas. Debes pagar o 50% do importe de toda a estancia.
* Retraso na saída do tempo establecido para o check-Out: a partir das 14.00 horas. Debes pagar o 100% do importe de toda a estancia.

3.- REQUISITOS DE VERIFICACIÓN


1.- O cliente deberá estar debidamente documentado e deberá identificarse co seu documento de identificación persoal ou pasaporte no momento do check-in. Esta norma é obrigatoria para todos os maiores de 16 anos, con base na Orde do Ministerio de Interior do Goberno de España 1922/2003, do 3 de xullo, pola que se establece o rexistro en libros e parte da entrada de viaxeiros en establecementos de Hostalería
2.- O Hotel reserva o dereito de admisión en función dos criterios de política interna do hotel.
3.-O cliente está obrigado a presentar unha tarxeta de crédito como garantía de pagamento, cando o Departamento de Recepción o requira, tanto polo pago dos servizos contratados, como polos gastos adicionais que se puidesen xerar durante a súa estadía.
4.- No caso de que o cliente abandone a habitación antes da hora establecida para o check-Out, non se fará reembolso do importe total da estancia.

4.-SERVIZOS ADICIONAIS


1.- O hotel ofrece os servizos e prestacións segundo a súa categoría.
2.- O Hotel está obrigado a proporcionar aos seus hóspedes:
* Coas condicións para unha estancia adecuada sen molestias
* Estancia segura, incluída a seguridade e confidencialidade no tratamento da información persoal do cliente (LPD) LEI DE PROTECCIÓN DE DATOS
* Política de servizos profesionais segundo a categoría do Hotel
* No caso de deficiencias técnicas fóra do control do Hotel, o Hotel comprométese a xestionar a súa solución causando o menor inconveniente para o cliente
3.-En calquera caso, o Hotel pode ofrecer os seguintes servizos adicionais sen custo adicional:
* Información turística ou de aloxamento complementario
* Servizo gratuíto de despertador
* Depósito de títulos, sempre que o seu contido sexa declarado e asinado polo cliente.
* Custodia de equipaxe
* Servizo de taxi
4.-Os clientes que queden con bebés poderán solicitar, baixo disponibilidade, unha cuna sen custo adicional.

RESPONSABILIDADES DO CLIENTE


1.- Os nenos menores de 12 anos deberán estar constantemente supervisados ​​polos seus pais ou titores legais durante a súa estancia no hotel. Todo dano causado polos menores de idade en ausencia de tal supervisión será responsabilidade exclusiva e exclusiva dos seus pais ou titores legais, quedando o hotel exento de calquera responsabilidade.
2.- Os clientes serán responsables e terán que compensar o hotel por calquera dano causado ás pertenzas do Hotel, a outros clientes ou a outros visitantes, incluídos os danos causados ​​á imaxe do Hotel. O Hotel resérvase o dereito a cobrar na tarxeta de crédito dos clientes unha vez finalizado a súa estancia o custo da reparación de ditos danos segundo a lista de prezos establecida pola Política interna do hotel.
3.-No caso de que algún cliente viole estes Termos e Condicións, o Hotel poderá facer uso do seu lexítimo dereito de non admisión, nese caso o cliente estará obrigado a atender a solicitude do hotel, pague a súa conta ata o momento e Deixa o local. O hotel resérvase o dereito de notificar calquera incidente ás autoridades policiais competentes.

RESPONSABILIDADES DO HOTEL


1.-O Hotel deberá cumprir os requisitos establecidos pola Responsabilidade Civil contemplados no Seguro Hoteleiro
2.-O Hotel non se fai responsable de todo

Bitnami